To nauka medyczna zajmująca się kompleksowym podejściem do zdrowia pacjenta, zarówno w procesie leczenia i rehabilitacji, jak i profilaktyki – czyli zapobiegania powstawaniu chorób. Metody diagnostyczne, a przede wszystkim terapeutyczne oparte są na metodach naturalnych, indywidualnie dobierane dla każdego pacjenta. Ocena organizmu opiera się na krokach, których kolejność dobierana jest wg potrzeb i stanu ustroju – po wstępnej ocenie następuje wdrożenie indywidualnego programu terapii i/lub rehabilitacji, opartego na potrzebach konkretnego organizmu.

Według założeń kinezjologii, wszystko co negatywnie oddziałuje na organizm, osłabia siłę mięśni. I na tym wskaźniku bazuje część diagnostyczno-terapeutyczna metody. Za pomocą prostych testów mięśniowych terapeuta ma możliwość wykrycia zaburzeń w poszczególnych narządach i układach, jednocześnie mając do dyspozycji narzędzia terapeutyczne (w przypadku ewentualnych zaburzeń).

Kinezjologia jest jedną z nowych dziedzin nauk medycznych, jednakże opiera się o bardzo starą metodę, stosowaną od wieków przez społeczności w sposób intuicyjny – nikt nie wiedział jak to działało ale ważne, że działało ?Dzisiaj badania oraz studia w tym zakresie prowadzi Oxford University.